HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen ovat vuonna 2022 kuuluneet:

 

Sainio, Kimmo puheenjohtaja
Ahlström, Salme jäsen
Ikonen, Yrmy jäsen
Kailasmaa, Marko varapuheenjohtaja
Koivisto, Kalervo jäsen
Nordman, Roger jäsen
Saine, Seppo jäsen
Ruokonen, Jussi jäsen
Savolainen, Mauno jäsen
Siren, Anja jäsen

 

Hallituksen kokouksia pidettiin kahdeksan. Hallituksen jäsenet edustavat perustajajäseniä ja ovat alalla toimineita henkilöitä. Hallituksen työskentelyyn ovat osallistuneet myös Mikkeli-yhteisön johtaja Sini Korva ja Kankaanpään ts. johtaja Marikki Forell 

Työvaliokunta

Hallituksen nimeämään työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtajana Kimmo Sainio ja jäseninä Marko Kailasmaa, Seppo Saine, Jussi Ruokonen, Sini Korva ja Marikki Forell. Työvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa.  

Johtoryhmä

Hallituksen nimeämän johtoryhmän muodostivat yksiköiden johtajat ja palveluvastaavat.

Tilin- ja toiminnantarkastajat

Vuosikokouksen valitsemana varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT, JHTT Tom Sandell ja varalla KHT Tapani Torpo. Toiminnan tarkastajana on toiminut JHTT Jari Ritari ja varalla HTM Tanja Santahuhta.

Yhdistyksen kokous

Vuosikokous pidettiin 4.5.2022 Helsingissä. Kokoukseen osallistui 11 henkilöjäsentä.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen yhteisöjäsenet ovat:

  • Jyty Metropoli ry
  • Raittiuden Ystävät ry
  • Suomen Elämäntapaliitto ry

Henkilöjäseniä oli vuoden lopussa 35.

Kuuluminen järjestöihin

Yhdistys on A-klinikkasäätiön perustajajäsen ja säätiön valtuuskunnassa on yhdistystä edustanut Kimmo Sainio.

Päihdehuollon valtakunnallisessa yhteistyöryhmässä (PÄIVYT) yhdistystä edustivat Kimmo Sainio ja varajäsenenä Sini Korva.

Yhdistys on lisäksi jäsenenä SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:ssä, Pirkanmaan päihdepalvelujärjestöt ry:ssä sekä Kumppanuustalo Artteli ry:ssä.

Kankaanpään A-koti ja Mikkeli-yhteisö ovat Euroopan Terapeuttisten Yhteisöjen liiton, The European Federation of Therapeutic Communities (E.F.T.C.) jäseniä.

Kankaanpään A-koti 2022

0
ts. Johtaja
0
Lääkäri (osa-aikainen)
0
Asiakastyöntekijää
0
Tukipalvelun työntekijää

Mikkeli-yhteisö 2022

0
Johtaja (sosiaalityöntekijä, YTM)
0
Lääkäri (osa-aikainen)
0
Sairaanhoitajaa
0
Sosionomia
0
Lähihoitajaa
0
Toiminnallinen ohjaaja/tukipalvelut, kokemusasiantuntija